Didactics and methodics

Sodobni izzivi pri pouku

Zbornik V. mednarodne strokovne konference o didaktiki in metodiki 2019

ISBN 978-961-7040-10-4
Ljubljana, 2019
378 pages

Strukturni dejavniki pouka

Zbornik IV. mednarodne strokovne konference o didaktiki in metodiki 2018

ISBN 978-961-7040-04-3
Ljubljana, 2018
367 pages

Učna motivacija

Zbornik III. mednarodne strokovne konference o didaktiki in metodiki 2017

ISBN 978-961-7040-00-5
Ljubljana, 2017
262 pages

Individualizacija in diferenciacija pri pouku

Zbornik II. mednarodne strokovne konference o didaktiki in metodiki 2016

ISBN 978-961-93789-5-3
Ljubljana, 2016
591 pages

Alternativne metode poučevanja

Zbornik I. mednarodne strokovne konference o didaktiki in metodiki 2015

ISBN 978-961-93789-2-2
Ljubljana, 2015
325 pages