Sodobni izzivi pri pouku

Zbornik V. mednarodne strokovne konference o didaktiki in metodiki 2019

ISBN 978-961-7040-10-4
Ljubljana, 2019
378 pages

Sodobni izzivi pri pouku is available for purchase.close

Price: 0.00 EUR + P&P 0.00 EUR

Prices includes VAT.
P&P price is for Slovenia. For other countries please contact us.