Books for Extended stay teachers

Sodobni izzivi podaljšanega bivanja

Zbornik XIV. mednarodne strokovne konference učiteljev podaljšanega bivanja 2020

ISBN 978-961-7040-14-2
Ljubljana, 2020
409 pages

Aktivna vloga učencev v podaljšanem bivanju

Zbornik XIII. mednarodne strokovne konference učiteljev podaljšanega bivanja 2019

ISBN 978-961-7040-08-1
Ljubljana, 2019
347 pages

Alternativne učne in vzgojne strategije v OPB

Zbornik XII. mednarodne strokovne konference za učitelje v podaljšanem bivanju 2018

ISBN 978-961-7040-03-6
Ljubljana, 2018
289 pages

Igra in učenje v OPB

Zbornik XI. mednarodne strokovne konference učiteljev podaljšanega bivanja 2017

ISBN 978-961-93789-7-7
Ljubljana, 2017
193 pages

Praktične strategije v OPB

Zbornik X. mednarodne strokovne konference učiteljev podaljšanega bivanja 2016

ISBN 978-961-93789-4-6
Ljubljana, 2016
337 pages

Inovativnost in ustvarjalnost

Zbornik IX. strokovne konference učiteljev podaljšanega bivanja 2015

ISBN 978-961-93789-1-5
Ljubljana, 2015
149 pages

Sprostitveno gibalne dejavnosti v OPB

Zbornik VIII. strokovne konference učiteljev podaljšanega bivanja 2014

ISBN 978-961-92823-9-7
Ljubljana, 2014
130 pages

Ustvarjalno preživljanje prostega časa v OPB

Zbornik VII. strokovne konference učiteljev podaljšanega bivanja 2013

ISBN 978-961-92823-7-3
Ljubljana, 2013
150 pages

Projektno učno delo v podaljšanem bivanju

Zbornik VI. strokovne konference učiteljev podaljšanega bivanja 2012

ISBN 978-961-92823-5-9
Ljubljana, 2012
149 pages

Učitelj v podaljšanem bivanju - vizija, delo in izzivi

Zbornik V. strokovne konference učiteljev podaljšanega bivanja 2011

ISBN 978-961-92823-3-5
Ljubljana, 2011
219 pages