Individualizacija in diferenciacija pri pouku

Zbornik II. mednarodne strokovne konference o didaktiki in metodiki 2016

ISBN 978-961-93789-5-3
Ljubljana, 2016
591 pages

Individualizacija in diferenciacija pri pouku is available for purchase.close

Price: 0.00 EUR + P&P 0.00 EUR

Prices includes VAT.
P&P price is for Slovenia. For other countries please contact us.