Knjige za OPB

Ustvarjalnost/Creativity

XVI. on-line mednarodna konferenca

ISBN None
Polhov Gradec, 2022
229 strani

Varno in spodbudno učno okolje v OPB

Zbornik XV. mednarodne strokovne konference učiteljev podaljšanega bivanja 2021

ISBN None
Polhov Gradec, 2021
165 strani

Sodobni izzivi podaljšanega bivanja

Zbornik XIV. mednarodne strokovne konference učiteljev podaljšanega bivanja 2020

ISBN 978-961-7040-14-2
Ljubljana, 2020
409 strani

Aktivna vloga učencev v podaljšanem bivanju

Zbornik XIII. mednarodne strokovne konference učiteljev podaljšanega bivanja 2019

ISBN 978-961-7040-08-1
Ljubljana, 2019
347 strani

Alternativne učne in vzgojne strategije v OPB

Zbornik XII. mednarodne strokovne konference za učitelje v podaljšanem bivanju 2018

ISBN 978-961-7040-03-6
Ljubljana, 2018
289 strani

Igra in učenje v OPB

Zbornik XI. mednarodne strokovne konference učiteljev podaljšanega bivanja 2017

ISBN 978-961-93789-7-7
Ljubljana, 2017
193 strani

Praktične strategije v OPB

Zbornik X. mednarodne strokovne konference učiteljev podaljšanega bivanja 2016

ISBN 978-961-93789-4-6
Ljubljana, 2016
337 strani

Inovativnost in ustvarjalnost

Zbornik IX. strokovne konference učiteljev podaljšanega bivanja 2015

ISBN 978-961-93789-1-5
Ljubljana, 2015
149 strani

Sprostitveno gibalne dejavnosti v OPB

Zbornik VIII. strokovne konference učiteljev podaljšanega bivanja 2014

ISBN 978-961-92823-9-7
Ljubljana, 2014
130 strani

Ustvarjalno preživljanje prostega časa v OPB

Zbornik VII. strokovne konference učiteljev podaljšanega bivanja 2013

ISBN 978-961-92823-7-3
Ljubljana, 2013
150 strani