Didaktika in metodika

Didatktika in metodika poučevanja 2023

IX. On-line mednarodna strokovna konferenca učiteljev in vzgojiteljev

ISBN None
Polhov Gradec, 2023
233 strani

Poučevanje na daljavo - metode in oblike dela / Distance teaching - methods and forms of work

III. on-line mednarodna strokovna konferenca učiteljev in vzgojiteljev

ISBN None
Polhov Gradec, 2022
252 strani

Izkušnje in izzivi učenja in poučevanja

On-line mednarodna strokovna konferenca učiteljev in vzgojiteljev

ISBN None
Polhov Gradec, 2022
104 strani

Spodbudno učno okolje

ISBN None
Ljubljana, 2021
214 strani

Sodobni izzivi pri pouku

Zbornik V. mednarodne strokovne konference o didaktiki in metodiki 2019

ISBN 978-961-7040-10-4
Ljubljana, 2019
378 strani

Strukturni dejavniki pouka

Zbornik IV. mednarodne strokovne konference o didaktiki in metodiki 2018

ISBN 978-961-7040-04-3
Ljubljana, 2018
367 strani

Učna motivacija

Zbornik III. mednarodne strokovne konference o didaktiki in metodiki 2017

ISBN 978-961-7040-00-5
Ljubljana, 2017
262 strani

Individualizacija in diferenciacija pri pouku

Zbornik II. mednarodne strokovne konference o didaktiki in metodiki 2016

ISBN 978-961-93789-5-3
Ljubljana, 2016
591 strani

Alternativne metode poučevanja

Zbornik I. mednarodne strokovne konference o didaktiki in metodiki 2015

ISBN 978-961-93789-2-2
Ljubljana, 2015
325 strani