Zborniki konferenc in ostale knjige

  Število knjig Število strani Število prispevkov
  46 11.453

2.750

Zborniki konferenc za vzgojitelje 14 3.475 668
Zborniki konfrenc učiteljev podaljšanega bivanja 15 3.003 657
Zborniki konferenc »Promocija zdravja« 6 1.374 399
Zborniki konferenc »Promocija zdravja otrok in mladostnikov« 3 989 281
Zborniki konferenc »Didaktika in metodika« 5 1.923 423
Zborniki konferenc »Talent Education« 1 322 80
Ostale publikacije 2 367 242