Zborniki konferenc in ostale knjige

  Število knjig Število strani Število prispevkov
  68 16,454

4,136

Zborniki konferenc za vzgojitelje 17 4,113 872
Zborniki konfrenc učiteljev podaljšanega bivanja 16 3.232 772
Zborniki konferenc »Promocija zdravja« 9 2,015 581
Zborniki konferenc »Promocija zdravja otrok in mladostnikov« 5 2,104 593
Zborniki konferenc »Didaktika in metodika« 9 2.726 652
Zborniki konferenc »Talent Education« 4 929 260
Ostale publikacije 6 873 332
Izobraževanje v prihodnosti 1 462 119