Zborniki konferenc in ostale knjige

  Število knjig Število strani Število prispevkov
  36 8880 1857
Zborniki konferenc za vzgojitelje 13 3239 589
Zborniki konfrenc učiteljev podaljšanega bivanja 13 2429 478
Zborniki konferenc »Promocija zdravja« 5 1244 359
Zborniki konferenc »Promocija zdravja otrok in mladostnikov« 2 718 203
Zborniki konferenc »Didaktika in metodika« 5 1923 423
Zborniki konferenc »Talent Education« 0 0 0
Ostale publikacije 0 0 0