Zborniki konferenc in ostale knjige

  Število knjig Število strani Število prispevkov
  64 15.241

3.779

Zborniki konferenc za vzgojitelje 16 3.930 800
Zborniki konfrenc učiteljev podaljšanega bivanja 16 3.232 772
Zborniki konferenc »Promocija zdravja« 8 1.816 526
Zborniki konferenc »Promocija zdravja otrok in mladostnikov« 4 1.273 363
Zborniki konferenc »Didaktika in metodika« 9 2.726 652
Zborniki konferenc »Talent Education« 4 929 260
Ostale publikacije 6 873 332
Izobraževanje v prihodnosti 1 462 119