Zborniki konferenc in ostale knjige

  Število knjig Število strani Število prispevkov
  51 12.594

3.092

Zborniki konferenc za vzgojitelje 15 3.475 740
Zborniki konfrenc učiteljev podaljšanega bivanja 15 3.003 657
Zborniki konferenc »Promocija zdravja« 7 1.586 465
Zborniki konferenc »Promocija zdravja otrok in mladostnikov« 4 1.273 363
Zborniki konferenc »Didaktika in metodika« 6 2.137 487
Zborniki konferenc »Talent Education« 2 514 138
Ostale publikacije 2 367 242