Zborniki konferenc in ostale knjige

  Število knjig Število strani Število prispevkov
  62 14.791

3.638

Zborniki konferenc za vzgojitelje 16 3.930 800
Zborniki konfrenc učiteljev podaljšanega bivanja 16 3.232 772
Zborniki konferenc »Promocija zdravja« 8 1.816 526
Zborniki konferenc »Promocija zdravja otrok in mladostnikov« 4 1.273 363
Zborniki konferenc »Didaktika in metodika« 8 2.493 573
Zborniki konferenc »Talent Education« 3 712 198
Ostale publikacije 6 873 332
Izobraževanje v prihodnosti 1 462 119