Zborniki konferenc in ostale knjige

  Število knjig Število strani Število prispevkov
  57 13.581

3.353

Zborniki konferenc za vzgojitelje 15 3.714 740
Zborniki konfrenc učiteljev podaljšanega bivanja 16 3.232 772
Zborniki konferenc »Promocija zdravja« 7 1.586 465
Zborniki konferenc »Promocija zdravja otrok in mladostnikov« 4 1.273 363
Zborniki konferenc »Didaktika in metodika« 7 2.389 543
Zborniki konferenc »Talent Education« 2 514 138
Ostale publikacije 6 873 332