Books for Extended stay teachers

Projektno učno delo v podaljšanem bivanju

Zbornik VI. strokovne konference učiteljev podaljšanega bivanja 2012

ISBN 978-961-92823-5-9
Ljubljana, 2012
149 pages

Učitelj v podaljšanem bivanju - vizija, delo in izzivi

Zbornik V. strokovne konference učiteljev podaljšanega bivanja 2011

ISBN 978-961-92823-3-5
Ljubljana, 2011
219 pages

Solidarnost in odgovornost

Zbornik IV. strokovne konference učiteljev podaljšanega bivanja 2010

ISBN 978-961-92823-0-4
Ljubljana, 2010
204 pages

Ustvarjalnost v gibanju

Zbornik III. strokovne konference učiteljev podaljšanega bivanja 2009

ISBN 978-961-91579-8-5
Ljubljana, 2009
197 pages

Mednarodni simpozij učiteljev podaljšanega bivanja

Zbornik II. strokovne konference učiteljev podaljšanega bivanja 2008

ISBN 978-961-91579-4-7
Ljubljana, 2008
52 pages

Učitelj v podaljšanem bivanju

Zbornik I. strokovne konference učiteljev podaljšanega bivanja 2007

ISBN 978-961-91579-3-0
Ljubljana, 2007
13 pages